Aktualności

Aktualności

Abolicja dotycząca składek na ZUS przedsiębiorców częściowo niekonstytucyjna?

Ustawa abolicyjna dotycząca składek na ZUS od przedsiębiorców (z 9.11.2012 r.) przewidywała, że wraz ze składkami ZUS jednocześnie umarzały się składki zdrowotne na NFZ. Niestety ustawodawca w sposób zapewne nieuświadomiony - jak się wydaje - potraktował niesprawiedliwie tych przedsiębiorców, którzy zwolnieni byli ze składek na ZUS (np. emeryci/renciści) i nie mieli zaległości na te składki, a tylko zaległości na ubezpieczenie zdrowotne (na NFZ).

ZUS stąd odmawiał takim osobom umorzenia, choć Ci byli niejako mniej "winni" (ich zaległości były mniejsze). ZUS twierdził, że jedynie wraz ze składkami ZUS umarzają się składki na NFZ. Przykładowo jeżeli Pan X miał zaległość 50.000 zł na ZUS, a 10.000 zł na NFZ, to 60.000 zł podlegało umorzeniu. Jeżeli Pan Y miał tylko zaległość 5.000 zł na NFZ i "zrobił" mniejsze zadłużenie, to odmawiano mu umorzenia. Gdzie tu sprawiedliwość i równe traktowanie?

Kancelaria odwołała się od wyroków w takiej sprawie, a obecnie prowadzi sprawę ze skargi konstytucyjnej przed Trybunałem Konstytucyjnym dot. tego problemu. Skarga do Trybunału Konstytucyjnego została przyjęta.


Sprawy "frankowe" - Banki próbują opóźnić procesy.

Mimochodem banki próbują wydłużyć procesy tzw. frankowiczów, wykorzystując to, że Sąd Okręgowy w Gdańsku zaskakująco wystosował kolejne pytanie prawne do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. Banki w pismach do sądów rozpoznających sprawy frankowiczów wnoszą o zawieszenie tych spraw z uwagi na wyżej wskazane zapytanie, co może opóźnić wydanie wyroku o ponad półtora roku. Do tego sprawy wydłużają się z uwagi na pandemię COVID-19.