Honorarium

Wysokość honorarium

Wysokość honorarium ustalana jest po analizie sprawy i zależy od różnych czynników. Zwykle decyduje stopień skomplikowania sprawy/zlecenia/porady, co wpływa na nakład czasu pracy adwokata.


Sprawy cywilne

W sprawach cywilnych honorarium zależy od tzw. wartości przedmiotu sporu, od której zależą także opłaty sądowe, jak i kwota, którą od naszego przeciwnika zasądzi sąd tytułem rekompensaty kosztu wynajęcia adwokata. Dlatego honorarium w standardowej sytuacji odpowiada właśnie tej kwocie, wynikającej z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie.


Sprawy karne

W sprawach karnych ustalenie honorarium zależy głównie od przewidywanego nakładu pracy, w tym możliwej ilości rozpraw lub innych czynności procesowych. W każdym typie spraw często też wprowadza się dodatkową stawkę za każdą kolejną rozprawę.


Porady prawne i innne czynności

Gdy chodzi o porady prawne i inne czynności (sporządzanie, analizowanie umów, doradztwo prawne), to również honorarium ustalane jest adekwatnie do przewidywanego czasu pracy lub stosowana jest stawka godzinowa.


Wstępna wycena za darmo

W każdej sprawie możliwa jest najpierw wycena po wstępnej analizie sprawy.