Usługi

Usługi

Kancelaria oferuje usługi prawne w szerokiej gamie specjalności, takich jak:

 • doradztwo, w tym sprawach bieżących,

 • reprezentacja przed wszelkimi sądami, urzędami,

 • opinie prawne, w tym pisemne,

 • udzielanie porad prawnych,

 • tworzenie spółek, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów prawnych,

 • prowadzenie spraw cywilnych, w tym o spadki, zachowek, odszkodowania, zniesienie współwłasności,

 • sprawy tzw. frankowe,

 • rozwody i sprawy rodzinne, w tym o władzę rodzicielska, kontakty z dziećmi, alimenty i podział majątku,

 • obrona w sprawach karnych i o wykroczenia, w tym o przestępstwa skarbowe i gospodarcze,

 • kompleksowa obsługa prawna firm i przedsiębiorców,

 • sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych (emerytury, renty, rocznik '53).